Skip to main content
Tiedonkeruu

Kouluikkuna - Tiedonkeruu kevät 2023

Tiedote - Tiedonkeruu kevät 2023

22.2.2023 tiedote

Finnish Consulting Group Oy Kouluikkunan omistajaksi

Finnish Consulting Group Oy Kouluikkuna-vertailutietopalvelun omistajaksi

Kuntaliiton (ml. Kuntaliitto palvelut Oy) organisaatiota on uudistettu ja toimintaa järjestelty uutta strategiaa vastaavaksi. Uudistukset koskettavat myös kunnille tuotettuja tietotuotteita. Organisaatiomuutosten seurauksena Kouluikkuna-vertailutietopalvelu siirtyy Kuntaliitto palvelut Oy:ltä FCG Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) omistukseen.

tiedote 11.10.2022

Opetuksen ja koulutuksen kustannustiedot 2021

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot on julkaistu

Opetuksen ja koulutuksen taloustiedot on lisätty Kouluikkunan tietokantaan ja tiedoista laskettavat vertailuluvut julkaistu Kouluikkunan excel ja power bi -raporteilla. Tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien valtiokonttorille toimittamiin tietoihin (automaattinen talousraportointi; Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta = TOTT raportointikokonaisuus).

Tiedote 1.7.2022

Kouluikkunan tiedonkeruu ja aineistopäivitykset - tilanne 6/2022

Kouluikkunan raportteja on päivitetty tiedonkeruussa kerätyin tiedoin sekä saatavilla olevilla aineistoilla. Päivityksiä on tehty viikoilla 24 ja 26. Viimeisimmässä päivityksessä on mukana 29.6. mennessä tallennetut tiedot. Tietoihin voi tehdä edelleen korjauksia ja täydennyksiä myös heinä-elokuun aikana ja raportteja päivitetään 1-2 viikon välein elokuussa.

Valmiina hankittavien ja avoimista lähteistä koostettavien aineistojen päivitykset jatkuvat myös syksyllä, kun ko. lähdeaineistot valmistuvat.

Tiedote 2/2022

Tiedote 2/2022 - Tiedonkeruu kevät 2022

Toimintavuoden 2021 tiedot tiedonkeruu

Kouluikkunan tiedonkeruu on avoinna ja oman kunnan tiedot voi tallentaa tietokantasivuston (app.kouluikkuna.fi) sähköiselle lomakkeelle. Tietojen määritelmissä ei ole muutoksia, mutta kysyttäviä tietoja on vähennetty. Tiedot pyydetään tallentamaan 31.5.2022 mennessä. Ensimmäiset raportit tuotetaan kesäkuun alussa toukokuun loppuun mennessä tallennetuin tiedoin. Kesäkuun täydennys- ja korjausvaiheessa tallennetut tiedot päivitetään tarpeen mukaan raporteille myöhemmin.

Kustannustiedot 2021