Skip to main content

Kouluikkuna - sähköinen kysely ja raportit kesäkuu 2023

Raporttien päivitys ja sähköiseen kyselyyn tallennetut tiedot

Kouluikkunan valmiita excel-raportteja ja visuaalisia power bi raportteja on päivitetty. Tällä hetkellä (14.6.2023) kuntien tallentamista tiedoista mukana ovat 13.6.2023 mennessä Kouluikkunan kyselyyn tallennetut tiedot. Kyselyn tietoihin on edelleen mahdollisuus tehdä täydennyksiä ja korjauksia. Raportteja päivitetään kesän ja syksyn aikana viikottain sekä tarpeen mukaan.

- 24.8.2023 lisäys tiedotteeseen: Raportteja päivitetty viimeksi 23.8.2023

Raporttien sisältöpäivitykset

Uusina raportteina excel- ja power bi raporteilla on Valtiokonttorin avoimesta rajapinnasta poimitut taloustiedot (kuntien ja kuntayhtymien automaattinen talousraportointi). Raportit on koostettu ns. TOTT -raportointikokonaisuudesta sisältäen vuosien 2021 ja 2022 opetuksen ja koulutuksen taloustiedot. Vuosien 2012-2021 taloustietojen aikasarjat ovat toistaiseksi erillisillä raporteilla. Kaikki aikasarjaraportit yhtenäistetään uusimpien tietojen kanssa syksyn aikana.

Muilta osin raportteja päivitetään, kun eri lähteistä saatavat uudet aineistot valmistuvat saataville. Kesän ja syksyn aikana päivitetään mm. oppilas- ja opiskelijamääräaineistoja, erityisen ja tehostetun tuen oppilasmäärät (2022). Lisäksi mm. ylioppilastutkintosuoritusten ja peruskoulujen saavutettavuus -aineistoja uudistetaan sisällöiltään laajemmiksi ja uusimmat tiedot kattaviksi.