Toimenpiteet Kouluikkunaan liittymiseksi

Kiitokset mielenkiinnosta esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokantaa kohtaan. Mikäli kuntanne on kiinnostunut liittymään Kouluikkunaan, edellyttää se teiltä seuraavia toimenpiteitä:

1. Sopimuksen hyväksyminen

Voitte pyytää Kouluikkunaan liittymistä koskevan sopimuksen Minna Puuralta minna.puura@kuntaliitto.fi tai puhelin  050 563 5348. Hän lähettää sopimuksen teille kahtena kappaleena, joista toinen palautetaan palautuskirjekuoressa takaisin Kuntaliittoon. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen teillä on täydet käyttöoikeudet Kouluikkuna.fi tietokantaan. Käyttäjätunnusten saaminen edellyttää lisäksi seuraavia toimenpiteitä:

2. Kouluikkunan vastuuhenkilön nimeäminen

Kunnan tulee nimetä kouluikkunan vastuuhenkilö. Hän on yleensä opetustoimen johtava viranhaltija. Vastuuhenkilön tehtävät:

  1. kerää niiden henkilöiden nimet, virkanimikkeet ja sähköposti-osoitteet, joille annetaan lukuoikeudet vertailutietokantaan sekä lähettää tiedot sähköpostitse Mikko Svartsjölle  mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi .
  2. vastuuhenkilö organisoi kunkin varainhoitovuoden tiedon keruun kunnan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.
  3. sopii kuka kunnassa kerää ja antaa mitäkin tietoja tietojen tallentajalle. Suuren osan tiedoista Kouluikkuna.fi hankkii suoraan Tilastokeskuksesta ja muun muassa ylioppilastutkintolautakunnalta. Tietojen keruusta annetaan tarkempaa tietoa vuosittain helmi- maaliskuussa Kuntatalolla pidettävissä koulutustilaisuuksissa.

3. Tietojen tallentajan nimeäminen

Kouluikkunan vastuuhenkilö nimeää omassa kunnassaan henkilön, jolle annetaan oikeudet kunnan tietojen tallentamiseen ja hänelle varahenkilön. Kouluikkunan vastuuhenkilö tai hänen nimeämänsä henkilö lähettää tallentajien sähköpostiosoitteet Mikko Svartsjölle
mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi. Tallennettavat tiedot toimitetaan kunnassa sovitulla tavalla tietojen tallentajalle. Tietojen tallentaja tallennetaan saamansa tiedot Kouluikkunan tietokannassa olevalle sähköiselle tiedonkeruulomakkeelle. Tietokannasta löytyy yksityiskohtaiset tallennusohjeet.

5. Koulutus

Kuntaliitto järjestää kunnille maksuttoman koulutuksen vertailutietokannan käytöstä vuosittain.

6. Muuta

Mikko Svartsjö toimii kokopäiväsenä Kouluikkunan tukihenkilönä. Häneltä voi arkisin klo 9-16 tiedustella Kouluikkunan käyttöön ja käyttäjätunnuksiin liittyvistä asioista. mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi   puhelin 050 66192.

7. Käyttömaksun suuruus

Kunnilta perittävän käyttömaksun suuruus v. 2019 oli 1 500 euroa+alv. Mikäli kunnassa on vain peruskoulu, käyttömaksun suuruus 1 000 euroa+alv. Käyttömaksu peritään 31.3.2019 mennessä. Käyttömaksusta lähetetään kunnille erillinen lasku.

Vuodesta 2020 alkaen käyttömaksu perustuu kunnan asukaslukuun seuraavasti:

Yli 100 000 asukasta, 1 800 euroa + alv

20 000 – 100 000 asukasta, 1 500 euroa + alv

Alle 20 000 asukasta, 800 euroa + alv

*kunnat, jotka eivät järjestä omaa lukiokoulutusta 800 euroa + alv

8. Sopimuksen irtisanominen

Kullakin kunnalla on oikeus irtisanoa sopimus ja luopua vertailutietokannan käytöstä jättämällä irtisanomista koskeva kirjallinen ilmoitus Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikölle kolme (3) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä 30.9. mennessä. Irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.