Avaa ikkuna tiedolla johtamiseen

Kouluikkuna on kuntien ja Kuntaliiton yhdessä kehittämä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokanta. Mukana on myös esiopetus. Tietokanta mahdollistaa oman kunnan toiminnan ja kustannusten vertaamisen muihin kuntiin sekä nopean tiedon saamisen kunnan päätöksentekoa ja talousarvion valmistelua varten. Se tukee tiedolla johtamista.

Kustannustietojen lisäksi Kouluikkunasta saa tietoja opetusryhmäkoosta, vähimmäistuntimääristä, opettajien kelpoisuuksista ja avustajien sekä oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön määristä, kouluverkon laajuudesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja niihin liittyvistä pääomakustannuksista sekä kustannusten jakautumisesta eri toimintojen välillä.

Opetustyön vaikuttavuudesta Kouluikkunasta saa tietoja muun muassa peruskoulun ja lukion päättäneiden sijoittumisesta jatkokoulutukseen, lukiokoulutuksen keskeyttäneiden määristä ja koulutustakuun toteutumisesta. Kouluikkunassa on suuri joukko tunnuslukuja, joita ei löydy muista tietokannoista. Kouluikkunan tietoja hyödynnetään myös muissa Kuntaliiton omissa hankkeissa, kuten  tuottavuusmittarihankkeessa.

Tietokannan kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan käyttömaksuilla. Kunnilta perittävän käyttömaksun suuruus on 1 500 euroa + alv.

Mukaan tuleville uusille kunnille järjestetään alkuvuodesta maksuton käyttöönottokoulutus Helsingissä, Kuntatalolla.

Kysy lisätietoja:

  • Mikko Svartsjö, mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi, puhelin 050 66192