Skip to main content

Vuosiraportit

Kouluikkuna julkaisee  tiedoista esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitystä  kuvaavia raportteja tyypillisesti vuosittian.
Tiedot koskevat kuntien omana toimintana järjestämiä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluja.

Kouluikkunan vertailutietokannassa on vuosittain mukana noin 40-50 kuntaa. Kuntien määrä kattaa noin 1 000 peruskoulua ja  300 000 peruskoululaista, joka oli noin 60 % koko maan oppilasmäärästä. Lukiokoulutuksen aineisto pitää sisällään noin 130 lukiota ja noin 60 000 opiskelijaa eli noin 60 % koko maan lukiolaisten määrästä.

Raporteissa vertaillaan kuntien kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja ja niiden vuosimuutoksia.