Kouluikkunan tiedonkeruu kevät-kesä 2021

Tiedonkeruu kevät-kesä 2021

Kevään Kouluikkuna-tiedonkeruu on jälleen käynnissä. Tiedot tallennetaan tuttuun tapaan Kouluikkunan tietokantasivustolla sähköiselle kyselylomakkeelle. Tallennettavien tietojen määritelmissä ei ole muutoksia viime vuoden tiedonkeruuseen verrattuna.

Ensimmäisiä tiedoista laskettavia vertailulukuja julkaistaan kesäkuun alussa, joten saatavilla olevat tiedot pyydetään mahdollisuuksien mukaan tallentamaan toukokuun loppuun (31.5.2021) mennessä. Tiedonkeruu kuitenkin jatkuu vielä tuttuun tapaan myös toukokuun jälkeen, jolloin tietoja on mahdollisuus täydentää ja korjata.

Taloustietojen raportointi ja tulevien vuosien tiedonkeruu

Kouluikkunaan tallennettavia taloustietoja käytetään ennakkotietona ja raporttien tunnusluvuissa siihen asti, kunnes kansallisesti tilastoitavat viralliset tiedot ovat saatavilla. OPH/tilastokeskus -tiedot ovat tyypillisesti valmistuneet lukiokoulutuksen osalta syyskuussa ja esi- ja perusopetuksen osalta tammikuussa. Taloustietojen kansallisen automatisoinnin johdosta tiedot valmistuvat tulevaisuudessa nopeammin, joten Kouluikkunan ennakkotietoja taloudesta ei ole enää silloin välttämätöntä kerätä nykyisessä muodossaan.