Skip to main content

Kouluikkunan tiedonkeruu ja aineistopäivitykset - tilanne 6/2022

Kouluikkunan raportteja on päivitetty tiedonkeruussa kerätyin tiedoin sekä saatavilla olevilla aineistoilla. Päivityksiä on tehty viikoilla 24 ja 26. Viimeisimmässä päivityksessä on mukana 29.6. mennessä tallennetut tiedot. Tietoihin voi tehdä edelleen korjauksia ja täydennyksiä myös heinä-elokuun aikana ja raportteja päivitetään 1-2 viikon välein elokuussa.

Valmiina hankittavien ja avoimista lähteistä koostettavien aineistojen päivitykset jatkuvat myös syksyllä, kun ko. lähdeaineistot valmistuvat.

Kustannustietojen osalta tiedot päivitetään heti kuin aineisto on saatavilla. Valtiokonttorin tiedonkeruissa ja avointen rajapintojen julkaisussa on ollut viivästyksiä. Esimerkiksi Kouluikkunassa tarvittavat ns. TOTT-taulukon kustannustiedot eivät ole vielä toistaiseksi saatavilla avoimessa rajapinnassa. Tiedotamme asiasta, kun tiedämme lisää.