Skip to main content

Kouluikkunan raporttipäivitykset ja vuosiraportti 2017

Tietojen tallennus ja raporttien päivitys

Kuluvan vuoden tiedonkeruu on päättynyt. Mahdolliset korjaukset ja tietojen täydennykset Kouluikkunan tietokantaan pyydetään tekemään mahdollisimman pian. Vertailutietokannan raporttien sisältö on päivitetty viimeksi viikolla 44 ja uusi päivitys tehdään 1-2 viikon kuluessa. Vuosiraportti 2017 -julkaisun koostaminen aloitetaan tämän hetkisillä tiedoilla, mutta myös myöhemmin annetut tiedot pyritään ottamaan lopulliseen julkaisuun mukaan.

Kouluikkunan kehitystyöt

Kouluikkunan toimintaa ja järjestelmää pyritään jatkuvasti kehittämään. Kehitteillä on esimerkiksi työkalu, jonka avulla käyttäjä voi vertailla tietoja valmiina visualisointeina. Visualisointityökalun beta-versio ollaan julkaisemassa vertailutietokantaan käyttäjien saataville jo lähiaikoina. Lisäksi pidemmällä aikavälillä Kouluikkunan kehityssuunnitelmassa on mm. tuoda vertailutietokantaan mahdollisuus myös varhaiskasvatustietojen vertailuun. Kansallisten tilastotietojärjestelmien kehittyessä ja automatisoituessa avointa tietoa on paremmin saatavilla. Tämän myötä myös Kouluikkunan järjestelmää voidaan kehittää ja esim. Kouluikkunan omaa tiedonkeruuta vähentää.