Tiedonkeruu - Tilannepäivitys

Tietojen tallennus Huhtikuussa alkanut Kouluikkunan tiedonkeruu jatkuu edelleen. Kaikki tallennettavissa oleva tieto pyydetään viemäään Kouluikkunan sähköiselle tiedonkeruulomakkeelle 3.6.2016 mennessä. Tietojen korjaus ja tallentaminen