Tiedotteet

Kouluikkuna – Vuosiraportti 2018 -ennakkojulkaisu

Close up of papers with graphs and diagrams

Kouluikkunan vuosiraportti 2018

Vuoden 2019 tiedonkeruussa kerätyt tiedot ja niistä laskettavat tunnusluvut on koottu vuosiraportille. Tiedot koskevat pääosin varainhoitovuosia 2017 ja 2018. Vuosiraportti -julkaisu sisältää ensi vaiheessa vain kustannustietovertailun. Täydennetty versio sisältäen myös muut Kouluikkunaan sisältyvät mm. henkilöstöä, toimintaa, laatua ja vaikuttavuutta koskevat tiedot, valmistuu tammikuussa 2020. Vuosiraportit ovat saatavilla Kouluikkuna.fi -sivustolla sekä itse vertailutietopalvelu (app.kouluikkuna.fi) sivustolla.

Vuosiraportin kehittäminen

Tulevissa Vuosiraportti -julkaisuissa tullaan hyödyntämään laajemmin erityisesti kustannusietojen kansallisista tiedonkeruista saatavilla oleva tieto. Avoimien rajapintojen hyödyntäminen mahdollistaa laajemman tietopohjan vertailuryhmien ja aikasarjojen osalta sekä paremman vertailtavuuden ja yhdenmukaisemman sisällön.